Český jazyk 1. třída

Nauč se číst samohlásky: A,a, Á, á, E, e, É, é, I, i, Í, í, O, o, Ó, ó, U, u, Ú, ú, Ů, ů 

Přehled učiva