Důležité informace pro rodiče

V zájmu bezproblémového začátku školní docházky Vašeho prvňáčka a v zájmu další dobré práce Vašeho dítěte a spolupráce s pedagogem doporučuji:

 • denně kontrolujte aktovku a věci, které nosí Vaše dítě do školy
 • dbejte na to, aby v penále byly vždy dobře ořezané tužky 
  a pastelky
 • úkoly si každý den Vaše dítě označí zakroužkováním příslušné stránky v Živé abecedě a Písance, Vás prosím o podpis pod úkolem. Nedělejte úkoly, které nejsou označené! (INFORMACE PRO RODIČE PRVŇÁČKŮ)
 • v pátek si žáci přinesou domů sešity, v nichž pracovali; budete mít přehled o tom, jaké učivo právě probíráme a jak se mu jim daří vše zvládat - opět prosím podpis
 • pokud je dítě nemocné, je Vaší povinností ho nejdéle do tří dnů omluvit (není třeba potvrzení lékaře), v zájmu Vašeho dítěte se informujte o probírané látce a  úkolech (převážně KAŽDÝ DEN ZASÍLÁM ÚKOLY E-MAILEM)
 • je dobré dbát na pravidelný denní režim (po návratu ze školy odpočinek, následuje pravidelná příprava do školy, dostatek spánku)
 • v rámci dodržování pitného režimu dávejte dětem do PET lahví (ne do skla) dostatečné množství vhodného nápoje
 • veďte své dítě k samostatnosti, nedělejte vše za ně, ale důsledně je kontrolujte. Vynaložený čas by se Vám měl vrátit později v podobě samostatného dítěte, které si samo dokáže udržovat školní potřeby v pořádku a na které je spolehnutí
 • v případě jakýchkoliv problémů se obraťte na třídní učitelku - čím dříve se začne problém řešit, tím lépe pro dítě

Ve školní tašce nemusí děti nosit každý den všechny učebnice.

(Příprava podle rozvrhu).

Učebnice se tím ničí a taška je zbytečně těžká.