MÁME NOVOU TŘÍDU

Naše třída se musí pochlubit tím, že má od roku 2017 nově zařízenou učebnu. Po obdržení informace od vedení, že naše třída bude vlastnit interaktivní tabuli, jsem se rozhodla, že dětem třídu ještě více zvelebím.

Pomocí finančních prostředků od různých firem, které jsem kontaktovala, bylo možné zrealizovat plán, a to koupit dětem do třídy nový, vhodnější nábytek, který by lépe zapadal do prostoru této malé třídy. Díky celé kompozici regálových skříní mají děti ve třídě více místa. Mohou si sešity a učebnice, které není nutné nosit domů, nechávat ve třídě. Každé dítě má své místečko na prázdné sešity a paní učitelka má spoustu místa na didaktické pomůcky. Novou interaktivní tabuli začínáme využívat ve výuce a musíme konstatovat, že práce s ní se nám velmi zalíbila. Děti i paní učitelku zaujala široká nabídka možností práce s touto pomůckou. Tímto děkujeme vedení školy ZŠ Jaroměřice za pořízení této vysoce kvalitní a taktéž velmi nákladné pomůcky pro vyučování.     

 Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Továrková  a její žáci             

Tímto děkuji firmám za finanční dar:

Kachlová kamna Prudký a Hladil - Letovice

Krejčíř Transport s.r.o. - Praha

EP Trading s.r.o. - Olomouc

Podlahy Bombera - Jevíčko

Zednictví Němec a syn - Radišov