Třídní učitelka:     Mgr. Kateřina Továrková

Kontakt:  Mgr. Kateřina Továrková    

                 ZŠ Jaroměřice 310

                

telefon: + 420 734 536 361                         

e-mail:    metodikjaromerice@seznam.cz              

                 
                                   webové stránky ZŠ Jaroměřice:   

                                    klik sem:     KONTAKT 

     Na škole působím také jako:


    ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

             ( přávě probíhá dvouleté studium )

      konzultace: ............ hod. - po osobní či

      telefonické domluvě                    

                           (sborovna školy, 1. patro)      


Pro rodiče a zákonné zástupce:


  • Poskytnu
   Vám veškeré dostupné informace o rizikovém chování

  • Doporučím Vám literaturu či poskytnu
   odpovídající materiály

  • Můžete se mnou konzultovat cokoli, co
   souvisí s rizikovým chováním


Kdy se na mě můžete obrátit:


 • Když se Vaše dítě dostane do nevhodné
  party

 • Když nevíte, jak s dítětem mluvit o
  tématech rizikového chování

 • Když máte podezření, že Vaše dítě přišlo
  do styku s návykovou látkou

 • Když se Vaše dítě chová zvláštně a
  nerozumíte mu

 • Když Vaše dítě nerado chodí do školy, nebo
  dokonce ráno odmítá odejít z domu

 • Když Vaše dítě tráví většinu volného času
  u počítače a odmítá cokoli jiného

 • Když Vaše dítě odmítá jíst nebo po jídle
  často zvrací (podezření na anorexii a bulimii)