Prázdniny a volno

Organizace školního roku a svátky:


Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne:

                   pondělí 3. září 2018Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

               ve čtvrtek 31. ledna  2019Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno

                     v pátek 28. června 2019Podzimní prázdniny připadnou

           pondělí 29. října a úterý 30. října 2018


Vánoční prázdniny budou zahájeny

v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 

2. ledna 2019


Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019

 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou

na pátek 1. února 2019


Jarní prázdniny v délce jednoho týdne proběhnou

na okrese  v Svitavy:   4. 2. 2019- 10. 2. 2019


Velikonoční prázdniny připadnou

na čtvrtek 18. dubna a pátek 19. dubna 2019


Hlavní prázdniny budou trvat

od pondělí 1. července 2019 do pátku 30. srpna 2019


Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne

ve pondělí 3. září 2018.


SVÁTKY:

19. 4. 2019 VELKÝ PÁTEK
22. 4. 2019 PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
1. 5. 2019 SVÁTEK PRÁCE
8. 5. 2019 DEN OSVOBOZENÍ OD FAŠISMU
5. 7. 2019 DEN SLOVANSKÝCH VĚROZVĚSTŮ CYRILA A METODĚJE

6. 7. 2019 DEN UPÁLENÍ MISTRA JANA HUSA