Domácí úkoly

Nemocné děti

DENNÍ  DOMÁCÍ  ÚKOLY, PRO VAŠE NEMOCNÉ DĚTI,  NAJDETE   V  ODPOLEDNÍCH  HODINÁCH  NA  SVÉM  E-MAILU

Zdravé děti

Domácí úkoly si děti z prvních tříd značí sami pastelkou v pracovním sešitě. Jiné úkoly značí paní učitelka.

Domácí úkoly si děti, druhých tříd a výše, zapisují do svého notýsku nebo si poznačí do pracovního sešitu již zcela samy.

Nemocným dětem, jak již je uvedeno viz výše, domácí úkoly zasílám prostřednictvím e-mailu, který  rodiče sdělili. Proto je povinností rodičů, aby si každý den v době absence svého žáka prohlédli e-mail a v případě, že je již dítě schopno školní práce, doplnit učivo dle pokynů paní učitelky. Nejen domácí úkoly, ale také cvičení, které zdravé děti ve škole dělaly. Proto je nutné zvážit, zda dítě již může pracovat či nikoli a postupně úkoly dodělávat. Je jasné, že se za několik dní úkoly nakupí. Pokud dítě nastoupí po nemoci do školy, ukáže paní učitelce, co má uděláno. (Nic se neděje, když dítě nemá vše vypracováno, je samozřejmé, že v době horeček či jiných zdravotních komplikací nemá dítě sílu a náladu pracovat). Na případném doplnění učiva se paní učitelka domluví s dítětem, které bude postupně cvičení dodělávat. Je povinností dítěte, aby mělo učivo vypracováno.