VYSVĚTLIVKY  A  JMÉNA  VYUČUJÍCÍCH  PEDAGOGŮ:

Čj - Český jazyk a sloh - Mgr. Kateřina Továrková

Čj - čt/-ps - čtení + psaní - Mgr. Kateřina  Továrková

M  Matematika - Mgr.  Kateřina Továrková

G - geometrie - Mgr. Kateřina Továrková 

Aj - Anglický jazyk - Mgr. Věra Grimmerová

Čs - Člověk a jeho svět - Př - Přírodověda - Mgr. Kateřina Továrková             

                                           Vla - Vlastivěda - Mgr. Kateřina Továrková

Čp - Člověk a svět práce - Mgr. Kateřina Továrková

Vv - Výtvarná výchova - Mgr. Kateřina Továrková

Hv - Hudební výchova - Mgr. Stanislava Pudíková

Tv - Tělesná výchova - Mgr. Stanislava Pudíková