VYSVĚTLIVKY  A  JMÉNA  VYUČUJÍCÍCH  PEDAGOGŮ:

Čj - Český jazyk a sloh - Mgr. Kateřina Továrková

Čj - čt/-ps - čtení + psaní - Mgr. Kateřina  Továrková

M - Matematika - Mgr.  Kateřina Továrková

G - geometrie - Mgr. Kateřina Továrková 

Čs - Člověk a jeho svět - Pr - Prvouka - Mgr. Kateřina Továrková                                       

Čp - Člověk a svět práce - Mgr. 

Vv - Výtvarná výchova - Mgr. 

Hv - Hudební výchova - Mgr. Stanislava Pudíková

Tv - Tělesná výchova - Mgr.